Faster previews. Personalized experience. Get started with a FREE account.

Aşkın Gözyaşları - Tebrizli Şems - Sinan Yağmur

245 Pages · 2010 · 912 KB · 11,695 Downloads· Turkish
“ It always seems impossible until it is done. ” ― Nelson Mandela
Similar Free eBooks
 • Aşkın Gözlaşları Hz. Mevlana - Sinan Yağmur

  324 Pages·2011·1 MB·16,886 Downloads·Turkish·New!
  En mahrem bir gecenin, en matemli anında akıyordu gözyaşları. Sırların habercileri, hızına yetişemiyordu gözy  ...
 • Kimya Hatun - Sinan Yağmur

  324 Pages·2011·1.05 MB·8,869 Downloads·Turkish·New!
  "Şems! Ey seyyarelerin en tekinsizi! Çarpacak bir beni mi buldun? İyi ki beni buldun. Hoş âmedî! Hoş âmedî! Sen  ...
 • Sinan Yağmur - Aşkın 7 Hali - Bişnev!

  325 Pages·1610·7.49 MB·11,156 Downloads·Turkish
  Parmağını aynaya doğru uzattı; "E" harfini yazdıktan son ra geri çekti sinler" diyerek Aylin'in omzunu tutmaya  ...
 • Aşkın Gözyaşları I -Şems Tebrizi

  155 Pages·2013·698 KB·5,259 Downloads·Turkish
  Page 1. Page 2. Sinan Yağmur. 1965'te Hünkar Hacı Bektaş'ın soluğunu üflediği Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta  ...
 • Fîhi Mâ-Fîh - Mevlana (Çev.Abdülbaki Gölpınarlı)

  324 Pages·2010·1.74 MB·24,122 Downloads·Turkish·New!
  Fîhi Mâ Fîh, Mevlâna Celâleddin-i Rumî´nin meclislerindeki konuşmalarının, oğlu Sultan Veled veya müritlerin  ...
 • Mevlana Celaleddin Rumi'nin Bütün Eserlerinden Seçmeler - Mevlana

  696 Pages·2013·3.2 MB·49,648 Downloads·Turkish·New!
  Türk-İslam dünyasının en önemli şahsiyetlerinden birisi Mevlana'dır. Mevlana'nın düşünce dünyasının gere  ...
 • Dîvân-ı Kebîr - Mevlânâ

  5,354 Pages·2008·12 MB·50,711 Downloads·Turkish·New!
  Set İçeriği; Dîvân-ı Kebîr Cilt 1 İçindekiler Sunuş Giriş Mevlana'nın Soyu Mevlana'nın Doğumu, Tahsil ve  ...
 • Allah De Ötesini Bırak - Uğur Koşar

  152 Pages·2014·619 KB·61,391 Downloads·Turkish·New!
  Allah her şeyden haberdardır, sanmayın ki size yapılan haksızlığa kayıtsız kalıyor. O, size bir annenin evlad  ...
 • Şems-i Tebrizi'nin Eseri - MAKALAT (KONUŞMALAR)

  218 Pages·2005·1.92 MB·7,215 Downloads·Turkish
  "Bu adamı götürün, hûcreye atın," diye emir verdi"' Amâ o simya ilmi bilirdi, oradan sıçradı, kurtuldu. Sonra  ...
 • Mevlâna'm...

  1,038 Pages·2013·1.31 MB·1,701 Downloads·Turkish
  Aşkın sırrı Allah 'tan Allah 'a Aşkın sırrı Rabb'imizin bize duyduğu sevgiden dolayı var olduğumuzu bilmekt  ...
Load more similar PDF files
PDF Drive investigated dozens of problems and listed the biggest global issues facing the world today. Let's Change The World Together
Pdfdrive:hope Give books away. Get books you want.
Ask yourself: Am I being calm and centered in challenging situations? What do I need to do to have more peace in my life? Next
PDF Drive App