We are delighted to announce the arrival of PDF Drive Premium with unlimited cloud space and exclusive experiences.
Start your 7-day free trial today!

Edebiyat Dersleri - Vladimir Nabokov

Checking for remote file health...

Be mindful when drinking tea. Taking a mindful tea break is a powerful way to stop the racing mind and come to the present moment. Make a tea and as you drink it bring your attention fully to the experience by tuning into your senses. Feel the warmth of the cup in your hands, taste the tea with each sip, notice the sounds around you. When you feel your mind wandering, let go of thoughts and come back to the sensation of the warmth of the tea cup in your hands.
Similar Free eBooks
 • Rus Edebiyatı Dersleri

  421 Pages·2013·18.76 MB·7,429 Downloads·Turkish·New!
  Amerika’da çeşitli okullarda verdiği Rus edebiyatı derslerinin bir dökümü niteliğindeki bu kitapta Nabokov, 19  ...
 • Edebiyat Kuramları ve Eleştiri - Berna Moran

  445 Pages·2005·1.46 MB·25,710 Downloads·Turkish·New!
  "İstanbul Üniversitesi, İngiliz Dil ve Edebiyatı kürsüsündeki eleştiri derslerinden derlenmiş olan Edebiyat Kur  ...
 • Edebiyat Edimleri

  544 Pages·2010·8.61 MB·3,157 Downloads·Turkish·New!
  Jacques Derrida felsefede ve edebiyat teorisinde günümüzün en etkili figürlerinden biridir ve temel felsefi yazıla  ...
 • Hikâye Tahlilleri

  399 Pages·2015·6.79 MB·13,680 Downloads·Turkish·New!
  Mehmet Kaplan bu defa aynı metin tahlili usulünü Türk edebiyatında Tanzimattan sonra vücuda getirilen hikayeler ü  ...
 • Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1 - Berna Moran

  409 Pages·2012·1.58 MB·25,071 Downloads·Turkish·New!
  Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış kendi türünde şimdiye değin yapılmış incelemelerin en yetkini (...) Edebiy  ...
 • Edebiyat Üzerine Düşünceler

  268 Pages·2018·4.52 MB·2,736 Downloads·Turkish·New!
  Yeni Eleştiriğ Okulu'nun kurucusu Thomas Stearns Eliot'ın (1888-1965) geliştirdiği edebiyat teorisi, felsefede hüm  ...
 • Edebiyat Yazıları - Theodor W. Adorno

  220 Pages·2013·1021 KB·5,321 Downloads·Turkish·New!
  Adorno'dan kültürel göndermelerini ve Türkçede okunabilirliğini gözeterek seçtiğimiz on edebiyat yazısı var k  ...
 • Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2: Sabahattin Ali’den Yusuf Atılgan’a

  329 Pages·2006·2.9 MB·15,295 Downloads·Turkish·New!
  İncelemesinin 2. cildinde 1950-75 döneminin onbeş eserini ele alan Moran, bu dönemde düzen eleştirisi sorunsalın  ...
 • Roman Kuramı

  153 Pages·2014·4.16 MB·3,620 Downloads·Turkish·New!
  Roman Kuramı bir edebi tür olarak roman üzerine yapılmış ilk büyük sistematik çalışmadır. Lukács burada bi  ...
 • 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

  649 Pages·1988·2.77 MB·21,698 Downloads·Turkish·New!
   ...
Load more similar PDF files
Pdfdrive:hope Give books away. Get books you want.
Get Top Trending Free Books in Your Inbox
“ We must be willing to let go of the life we have planned, so as to have the life that is waiting for us. ” ― E. M. Forster
Ask yourself: How confident are you in your abilities to make decisions for yourself? Next
PDF Drive App