Faster previews. Personalized experience. Get started with a FREE account.

Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî

496 Pages · 2016 · 28.48 MB · 15,141 Downloads· Turkish
“ Knock, And He'll open the door. Vanish, And He'll make you shine like the sun. Fall, And He'll raise you to the heavens. Become nothing, And He'll turn you into everything. ” ― Rumi
Similar Free eBooks
 • Dîvân-ı Kebîr - Mevlânâ

  5,354 Pages·2008·12 MB·54,060 Downloads·Turkish·New!
  Set İçeriği; Dîvân-ı Kebîr Cilt 1 İçindekiler Sunuş Giriş Mevlana'nın Soyu Mevlana'nın Doğumu, Tahsil ve  ...
 • Yunus Emre Divanı - Yunus Emre

  311 Pages·2010·554 KB·18,542 Downloads·Turkish·New!
  Yunus Emre Divanı - Yunus Emre. Bu kitabı ücretsiz olarak PDF, EPUB ve MOBI formatlarında indirebilirsiniz.  ...
 • Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri

  248 Pages·2018·9.76 MB·3,490 Downloads·Turkish·New!
  Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Zülfikar Güngör’ün editörlüğü  ...
 • Ahmed Yesevî

  192 Pages·2017·77.61 MB·2,907 Downloads·Turkish·New!
  Prof. Dr. Necdet Tosun’un editörlüğünü yaptığı Ahmed Yesevî başlıklı kitap Ahmet Yesevi Üniversitesi Müt  ...
 • A'mak-ı Hayal - Filibeli Ahmed Hilmi

  182 Pages·2012·818 KB·41,933 Downloads·Turkish·New!
  İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin önemli fikir insanlarından Filibeli Ahmed Hilmi A'mâk-ı Hayâl kitabında, roman kah  ...
 • Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî

  400 Pages·2016·1.63 MB·1,908 Downloads·Turkish·New!
  Eserin ilk bölümünde “Ahmed Yesevî’nin Tarihi ve Menkıbevî Hayatı” başlığı altında Hazret Sultan Yesev  ...
 • Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri - Abdülbaki Gölpınarlı

  706 Pages·2006·1.44 MB·39,061 Downloads·Turkish·New!
  Yunus Emre Hayatın ve halkın dili ile gür bir lirizmi kaynaştırarak tasavvuf şiirinin kurucularından biri olmayı  ...
 • Divan-ı Nâbî, Nâbî

  352 Pages·2009·18.75 MB·5,645 Downloads·Turkish
   ...
 • Divanü Lugati't-Türk I

  520 Pages·2012·31.22 MB·21,350 Downloads·Turkish
  adrna Parisda kitabxana agmafr vo her ciir garait yaratmafr ved etmig- ler, lakin Oli Omiri Ofendi  ...
 • Feriddun Attar - Kuş Dili

  382 Pages·2015·7.07 MB·54,415 Downloads·Turkish
  Feriddun_Attar_-_Kuş_Dili.pdf  ...
Load more similar PDF files
PDF Drive investigated dozens of problems and listed the biggest global issues facing the world today. Let's Change The World Together
Pdfdrive:hope Give books away. Get books you want.
Ask yourself: Are my beliefs about life, religion, my kids, my family, my spouse, or politics the absolute truth? Next
PDF Drive App