Faster previews. Personalized experience. Get started with a FREE account.

Mantık Al-Tayr - Feridüddin Attar

407 Pages · 2006 · 1.42 MB · 39,158 Downloads· Turkish
“ We may have all come on different ships, but we're in the same boat now. ” ― M.L.King
Similar Free eBooks
 • Feriddun Attar - Kuş Dili

  382 Pages·2015·7.07 MB·54,391 Downloads·Turkish
  Feriddun_Attar_-_Kuş_Dili.pdf  ...
 • Mantik üt-tayr

  244 Pages·2008·24.67 MB·3,701 Downloads·Turkish
  CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET. UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY. PK. Farîd al-Dîn »Attâr. 6451. Mantiküt-tayr. P4M3  ...
 • Dîvân-ı Kebîr - Mevlânâ

  5,354 Pages·2008·12 MB·54,022 Downloads·Turkish·New!
  Set İçeriği; Dîvân-ı Kebîr Cilt 1 İçindekiler Sunuş Giriş Mevlana'nın Soyu Mevlana'nın Doğumu, Tahsil ve  ...
 • Pendnâme

  92 Pages·2016·224 KB·5,990 Downloads·Turkish·New!
  İstanbul: Semazen, 2014. — 92 s.Hicri 513-627, Miladi 1119-1230 yılları arasında Nişabur’da yaşayan büyük mu  ...
 • Tezkiret-ul Evliya Feridüddin-i Attar - Semazen

  114 Pages·2012·1.03 MB·2,946 Downloads·Turkish
  Burada binbir faydalı manalarla dolu kerametler, va'z ve nasihatler ve büyük sözler vessellemin ehlinden başladı  ...
 • Körlük - José Saramago

  374 Pages·1998·1.46 MB·173,876 Downloads·Turkish·New!
  'Körlük', 1998 yılı 'Nobel Edebiyat Ödülü' sahibi Portekizli yazar Jose Saramago'nun son yıllarda yazdığı en  ...
 • Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri - Abdülbaki Gölpınarlı

  706 Pages·2006·1.44 MB·39,035 Downloads·Turkish·New!
  Yunus Emre Hayatın ve halkın dili ile gür bir lirizmi kaynaştırarak tasavvuf şiirinin kurucularından biri olmayı  ...
 • A'mak-ı Hayal - Filibeli Ahmed Hilmi

  182 Pages·2012·818 KB·41,913 Downloads·Turkish·New!
  İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin önemli fikir insanlarından Filibeli Ahmed Hilmi A'mâk-ı Hayâl kitabında, roman kah  ...
 • Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar

  626 Pages·1961·1.73 MB·138,016 Downloads·Turkish·New!
  Şiirlerinde sembolist bir dil kullanan Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarında gerçekçi ve sosyal sorunlara eğilen bir t  ...
 • Fîhi Mâ-Fîh - Mevlana (Çev.Abdülbaki Gölpınarlı)

  324 Pages·2010·1.74 MB·26,113 Downloads·Turkish·New!
  Fîhi Mâ Fîh, Mevlâna Celâleddin-i Rumî´nin meclislerindeki konuşmalarının, oğlu Sultan Veled veya müritlerin  ...
Load more similar PDF files
PDF Drive investigated dozens of problems and listed the biggest global issues facing the world today. Let's Change The World Together