Faster previews. Personalized experience. Get started with a FREE account.

Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli

74 Pages · 1964 · 1.72 MB · 11,911 Downloads· Turkish
“ Nothing in nature is unbeautiful. ” ― Alfred, Lord Tennyson
Similar Free eBooks
 • Işık Eri Hacı Bektaş Veli - Kevser Yeşiltaş

  256 Pages·2012·2.36 MB·11,168 Downloads·Turkish·New!
  Batıni ekolün en önemli temsilcilerinden Hacı Bektaş Veli, Anadolu'da Müslümanlığın kabulü ve Eski Türk inan  ...
 • e-MAKÂLÂT

  276 Pages·2016·4.91 MB·3,700 Downloads·Turkish
  15 Atalan, Mehmet, “Vîrânî'nin Fakr-nâmesi'nde Mezhebî Unsurlar”, s. 65. 16 Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terim  ...
 • Makalat - Şemsi Tebrizi

  950 Pages·2010·2.2 MB·13,906 Downloads·Turkish·New!
  Makalat - Şemsi Tebrizi. Bu kitabı ücretsiz olarak PDF, EPUB ve MOBI formatlarında indirebilirsiniz.  ...
 • Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî: Makâlât

  157 Pages·2012·16.57 MB·1,257 Downloads·Turkish
  sonraki insanlara ve kendisine bağlılık hissi içinde olanlara hitabetmeye . Mahfuz Söylemez e, Araştırma Görevl  ...
 • Dîvân-ı Kebîr - Mevlânâ

  5,354 Pages·2008·12 MB·53,879 Downloads·Turkish·New!
  Set İçeriği; Dîvân-ı Kebîr Cilt 1 İçindekiler Sunuş Giriş Mevlana'nın Soyu Mevlana'nın Doğumu, Tahsil ve  ...
 • Şems-i Tebrizi'nin Eseri - MAKALAT (KONUŞMALAR)

  218 Pages·2005·1.92 MB·7,732 Downloads·Turkish
  "Bu adamı götürün, hûcreye atın," diye emir verdi"' Amâ o simya ilmi bilirdi, oradan sıçradı, kurtuldu. Sonra  ...
 • ve oniki imâm, hacı bektaş velî

  138 Pages·2004·1.51 MB·1,310 Downloads·Turkish
  Tarih; insanlığın yaşayış, düşünüş, inanış, buluş ve oluş bakımından bir hâl tercümesidir. Allah, Ku  ...
 • Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî

  496 Pages·2016·28.48 MB·15,105 Downloads·Turkish·New!
  UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından  ...
 • Makalat

  141 Pages·2016·6.03 MB·840 Downloads·Turkish·New!
   ...
 • Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri - Abdülbaki Gölpınarlı

  706 Pages·2006·1.44 MB·38,916 Downloads·Turkish·New!
  Yunus Emre Hayatın ve halkın dili ile gür bir lirizmi kaynaştırarak tasavvuf şiirinin kurucularından biri olmayı  ...
Load more similar PDF files
PDF Drive investigated dozens of problems and listed the biggest global issues facing the world today. Let's Change The World Together